top of page
bgd_edited_edited.jpg

BÀI PHÁT BIỂU CỦA DR ERIC WU CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN 

GIÁO DỤC GMC SINGAPORE

Screenshot 2024-04-16 at 5.15_edited.jpg

Dr.Eric Wu đã phát biểu tại quốc hội Mexcico và ngày 4 tháng 11 năm 2016

Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Tiến sĩ danh dự thế giới, các thành viên, các đồng nghiệp:

Hôm nay, tôi rất vinh dự được phát biểu tại đây và chia sẻ về những giá trị cốt lõi phương đông của tổ chức giáo dục của chúng tôi, chúng tôi tâp trung và mở rộng  hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế nổi tiếng trên toàn  giới, đồng thời khám phá làm thế nào giúp cho những trí tuệ cổ từ xa xưa nhưng lại hết sức sống động này có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở ở trong xã hội hiện đại, giúp cá nhân và tổ chức đạt được thành công trong môi trường phức tạp và thay đổi liên tục.

Văn hoá phương đông, với gốc rễ đậm sâu trong hàng ngàn năm trí tuệ và triết học, được xem như là kết tinh của trí tuệ nhân loại, với lịch sử sâu sắc và giá trị độc đáo đã đặt nền móng cho triết học, nghệ thuật, khoa học và quan điểm đạo đức. Chúng tôi tin rằng những di sản văn hoá này không chỉ thuộc về phương Đông mà còn là tài sản quý báu của toàn nhân loại. Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, chúng mang lại một góc nhìn độc đáo trước những nhu cầu đa dạng và thách thức của xã hội diện đại, giúp chúng ta tìm kiếm sự cân bằng giữa những biến đổi, tìm ra  giải pháp đặc biệt để  giải quyết vấn đề.

Trước hết, trong lĩnh vực kinh doanh, văn hoá phương Đông khích lệ tư tưởng về cân bằng và sự hoà hợp có thể giúp cho doanh nghiệp tìm thấy điểm cân bằng giữa những cạnh tranh và hợp tác. Thúc đẩy sự ổn định và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Ví dụ, trong tư tưởng Nho giáo có nguyên tắc “Tu Tề Trị Bình", “Nội Thánh ngoại Vương" có thể xây dựng nên phẩm chất của doanh nhân, giúp họ không quên khởi tâm ban đầu khi khởi nghiệp.

Thứ hai, đối với mối quan hệ gia đình, văn hoá phương Đông coi trọng sự hoà thuận trong gia đình. Quan điểm “Tề Gia mới trị được Quốc”, cho thấy sự tu luyện của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp không thiếu được sự mài dũa trong mối quan hệ gia đình. Trách nhiệm, sứ mệnh, bao dung đều là trí tuệ và tinh thần đặc biệt của văn hoá phương Đông. Nhằm cung cấp những chiến lược hiệu quả để giải quyết các vấn đề gia đình trong xã hội hiện đại, giúp xây dựng các cấu trúc gia đình khoẻ mạnh hơn.

Trên phương diện phát triển xã hội, văn hoá phương Đông nhấn mạnh tinh thần tập thể và trách nhiệm xã hội. Đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng bao dung hoà thuận cho cộng đồng nhân loại. Tôn vinh sự hoà hợp và tôn trọng tính đa dạng, cung cấp những hướng dẫn và nguyên tắc quý báu cho mối quan hệ quốc tế và sự đồng tồn tại chung của các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

Ngoài ra, không thể phớt lờ trước sự đóng góp của văn hoá phương Đông trong lĩnh vực sức khoẻ tinh thần. Đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự giàu có về tinh thần và vật chất.

Chúng tôi hy vọng kết hợp những tinh tuý của văn hoá phương  với những nhu cầu của xã hội hiện đại, cùng khám phá và giải quyết các thách thức toàn cầu đương đại. Thúc đẩy xây dựng các lĩnh vực học thuật phù hợp với điều này. Đây không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế và nghiên cứu học thuật, mà còn là một nền tảng chia sẻ thúc đẩy sự hiểu biết hợp tác toàn cầu.

Đây là một sứ mệnh dài hạn và khó khăn lớn, nhưng tôi tin rằng, thông qua sự nỗ lực chung và hợp tác quốc tế hiệu quả, trí tuệ phương Đông sẽ tiếp tục có những đóng góp mới và liên tục cho phúc lợi của toàn nhân loại.

Cám ơn tất cả mọi người! Nguyện cho chúng ta đoàn kết đồng tâm huyết cùng nhau  hiện thực hoá ước mơ tươi đẹp này.

Contact

Tel:+(65)8611 1315

Address:#01-12 , 10 Winstedt Rd,(Block B),Singapore 227977

image.png
bottom of page